logo.svg
logo.svg
Digitale werkplek - banner
blankenberge_ipad.jpg

Case-study: 4 jaar met iPad in de klas

Spreker: Rudi Boydens - Sint Jozef Sint-Pieter Blankenberge
Startuur: 14:30

 

Directeur Rudy Boydens komt ons toelichten hoe de integratie van iPad in zijn school te Blankenberge een succesverhaal is. 

 

"Met de tablets halen we een tool binnen die inspeelt op de leefwereld van de jongeren. Met de iPad zal het leren interactief en erg actueel kunnen verlopen." 

 

Naast de vele voordelen op educatief gebied, ziet het Sint-Pieterscollege en de Sint-Jozefshandelsschool de iPad ook als een uitdaging om het onderwijs betaalbaar te houden voor alle leerlingen.  "Onze scholen waken nauwgezet over de totale uitgaven van de schoolrekening. Met de introductie van de iPad voor elke leerling hopen we het aantal papieren handboeken te verminderen en de berg kopieën drastisch naar omlaag te krijgen. Op deze manier zal de extra som die de leerlingen moeten uitgeven voor de iPad voor een stuk gerecupereerd kunnen worden. Daarnaast zullen bepaalde handboeken digitaal aangeleverd worden en sommige apps zullen een werkboek overbodig maken... één ding is zeker, de rugzak van de leerling zal in elk geval lichter worden," ...

 

Volgende leveranciers komen aanbod: