EIGEN HERSTELDIENST
IN ELKE WINKEL

 

Lab9 beschikt als enige in België over een door Apple goedgekeurde hersteldienst in elk van onze winkels. Bovendien hebben deze herstelpunten van Apple de allerhoogste erkenning gekregen, namelijk die van Apple Premium Service Provider. Je kan er dus zeker van zijn dat je toestel in de beste handen is.

Onze door Apple opgeleide service-medewerkers zijn de aangewezen mensen die je snel en vakkundig weer aan het werk kunnen zetten en je opnieuw een optimale ervaring met je Apple-toestel kunnen garanderen. Je krijgt geweldig advies en ondersteuning van de mensen die begrijpen hoe belangrijk je apparaat voor je is.

 
 

Als Apple Premium Service Provider voldoet Lab9 aan de strenge eisen die Apple aan een hersteldienst stelt. Dit betekent dan ook dat Lab9 goedgekeurd en aanbevolen wordt door Apple. Onze gecertificeerde technici helpen je bij het opsporen van hardware- of softwareproblemen.

Ze dragen zorg voor de herstelling van je Mac, iPad, iPhone, iPod en accessoires, zowel binnen als buiten de garantieperiode. Hierbij worden uitsluitend originele Apple onderdelen gebruikt.

Indien nodig wordt je Apple product vakkundig hersteld, waarbij alles in het werk gesteld wordt om de hersteltermijn tot een minimum te beperken. Zo kan je snel terug aan de slag. Bij Lab9 kan je dus je toestel met een gerust hart achterlaten en rekenen op een perfecte herstelling of interventie.

Alle herstellingen worden in onze winkels in Aalst, Brugge, Ieper, Kortrijk, Roeselare, Brussel, Luik, Namen en Oostende ter plaatse uitgevoerd. Zo kan de duur van de herstelling zo kort mogelijk gehouden worden.

 

Hersteldienst

VEELGESTELDE VRAGEN

 

 

Onze eigen hersteldienst behandelt alle Macs, iPads, iPhones en iPods. Ook toestellen die elders zijn aangekocht. In drukkere periodes geven we wel voorrang aan herstellingen van toestellen die bij Lab9 gekocht werden. Toestellen die gedekt zijn door de uitgebreide AppleCare-garantie hebben ook altijd voorrang op de andere herstellingen.

Is je toestel nog in garantie, dan wordt je toestel onderzocht en indien nodig gerepareerd zonder dat er eerst bestekkosten aangerekend worden. Buiten de garantie-periode wordt een bestekkost van € 50 voor Mac en € 30 voor alle andere toestellen aangerekend.

Er wordt steeds een grondige diagnose uitgevoerd. Zo kan bepaald worden wat het probleem is en welke onderdelen er eventueel dienen vervangen te worden. Als je toestel binnen garantie is, wordt de herstelling onmiddellijk uitgevoerd.

Is het toestel buiten garantie, dan wordt eerst de kost voor de eventuele herstelling meegedeeld. Als je hier mee instemt, dan wordt de hierboven vermelde bestekkost afgetrokken van de totale kost van de herstelling.

Als je beslist om de herstelling niet uit te voeren en je koopt een nieuw toestel in onze winkel, dan worden de bestekkosten in mindering gebracht bij de aankoop van je nieuw toestel. Dit kan tot maximaal 14 dagen na opmaak van het bestek.

Een herstelling duurt gemiddeld tussen de drie en vijf werkdagen, afhankelijk van het type toestel en de aard van het defect. Hou er rekening mee dat je je toestel een tijdje zult moeten missen. Indien je toestel bij ons gekocht werd, dan kan een vervangtoestel geregeld worden voor de duur van de herstelling, afhankelijk van de beschikbaarheid hiervan. 

Contacteer je Lab9-winkel voor meer info hierover.

 

 

 

 

Correcte en vlotte uitleg, analyse en professionele afhandeling: top dus!

Chris Apparo

 

 

Tips om je toestel vlot te kunnen aanmelden


Maak vooraf een reservekopie. Hoewel we steeds met de grootste zorg omgaan met je toestel en data, kan Lab9 in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verlies van gegevens.


Indien je toestel niet bij Lab9 gekocht werd maar wel nog binnen garantie is, dan zullen we het originele aankoopbewijs nodig hebben om de herstelling vlot te kunnen uitvoeren.


Zorg dat je al je nodige logingegevens nog weet of bij de hand hebt. Deze zijn in de meeste gevallen nodig om je toestel te kunnen testen en een correcte diagnose te stellen.


Schakel de Vind mijn-functionaliteit (Find my) uit. Als dit nog actief is, dan kan er geen herstelling uitgevoerd worden op je toestel.
Hier vind je hoe je dit doet.

 

MELD EEN HERSTELLING AAN

Is je Apple toestel defect of ondervind je problemen ermee? Hier kan je dit melden aan de technische dienst in onze winkels, die een servicebon met een servicebon-nummer voor je zullen opmaken. Na ontvangst van deze servicebon via mail, kan je hiermee — het servicebon-nummer volstaat — terecht in onze winkels en zo alvast wat tijd uitsparen.

Opgelet: via deze weg kan je geen afspraak maken om op een bepaald tijdstip langs te komen.

 

 

 

 

Garantie:

Onverminderd de wettelijke waarborgen inzake verborgen gebreken voorzien in de art. 1641 B.W. tot 1649 B.W. en de bepalingen van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, zijn enkel de waarborgen van toepassing zoals vermeld op de waarborgkaart van het aangekochte toestel, die integraal deel uit maken van de verkoopsovereenkomst. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking bedraagt de waarborgtermijn 24 maanden. De waarborg jegens de professionele koper bedraagt altijd 12 maanden. In ieder geval verliest de koper zijn recht op waarborg, indien er wijzigingen worden aangebracht aan het geleverde goed of indien hij niet dadelijk melding maakt van het gebrek.

 

Algemene servicevoorwaarden:

01  De klant is verantwoordelijk voor eigen back-ups en wordt dus geacht steeds zelf over een reservekopie van zijn data te beschikken. Indien nodig kan Lab9 dit uitvoeren, alvorens over te gaan tot de herstelling. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

02  De herstelkosten van eventuele bijkomende defecten die gedurende de aanvankelijke diagnose / herstelling opduiken, zullen in een extra bestek worden meegedeeld en zijn dus mogelijk niet in de oorspronkelijk vermelde kosten inbegrepen.

03  Indien bij de diagnose blijkt dat een defect ontstaan is door eigen toedoen of foutief gebruik, dan vervalt de garantie en zal de gebruikelijke diagnose- en herstellingskosten aangerekend worden. Ook als het toestel zich nog binnen de garantieperiode bevindt.

04  Goederen die voor herstelling werden binnengegeven, dienen binnen een termijn van 3 maanden na datum van kennisgeving door Lab9 dat deze hersteld zijn afgehaald te worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Enkel de originele service- of bestelbon gelden als bewijs en dienen voorgelegd te worden bij afhaling van de betreffende goederen. Indien de termijn van 3 maanden overschreven wordt, zullen de goederen definitief en onherroepelijk eigendom van Lab9 worden, zonder voorafgaandelijke kennisgeving en zonder dat de klant aanspraak kan maken op een vergoeding of schadeclaim.

05  Op een herstelling is een garantietermijn van 3 maanden van toepassing. Deze termijn heeft geen invloed op de oorspronkelijke garantietermijn. Sommige herstellingen houden een omruiling (swap) van het toestel in. Het omgeruilde toestel valt onder de garantietermijn van het oorspronkelijk aangekochte toestel.