logo.svg

KMO-portefeuille

KMO-portefeuille

Leslokaal KMO.jpg

 

Maak aanspraak op aanzienlijke kortingen dankzij de KMO-portefeuille. Dankzij onze erkenning betaalt u uw opleidingen via deze zeer gunstige maatregel.

 

De organisatie Online Grafics NV werd erkend als dienstverlener voor het domein Algemeen domein van de pijler Opleiding.

Erkend tot: 23/05/2024. 

Registratienummer: DV.O105734

 

Wat is de KMO-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve webtoepassing waarlangs ondernemers jaarlijks tot 40.000 euro subsidies kunnen bekomen van de Vlaamse overheid voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren.

 

Wie kan gebruik maken van deze subsidie?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse kmo’s en vrije beroepen die voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • De subsidie is ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen zoals gedefinieerd door de Europese kmo-definitie;
  • De subsidie is ten behoeve van de vestigingen (en bijhorende werkenden) gelegen in het Vlaams Gewest;
  • De subsidie is ten behoeve van ondernemingen uit de privé-sector (participatie van een administratieve overheid moet minder dan 25% zijn);
  • De subsidie is ten behoeve van ondernemingen met een aanvaardbare hoofdactiviteit.

Ook erkende dienstverleners kunnen steun aanvragen voor zover ze een in aanmerking komende kmo zijn en indien ze beroep doen op een derde erkende dienstverlener. De publieke dienstverleners komen niet in aanmerking voor steun.


Vzw’s komen niet in aanmerking en kunnen geen gebruik maken van de kmo-portefeuille.

Hoe werkt de KMO-portefeuille?

Schem kmo-portefeuille.svg

Hoeveel subsidies kan ik krijgen?


Dit is afhankelijk van de grootte van je onderneming.


Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 40 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. Je ontvangt maximaal € 10.000 steun per jaar.

 

Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding, kan 30 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. Je krijgt maximaal € 15.000 per jaar.

 

Kleine onderneming    
steunpercentage: 40%

steunplafond: € 10.000

 

Middelgrote onderneming    
steunpercentage: 30%

steunplafond: € 15.000

 

Je kan steun aanvragen tot je persoonlijke maximum is bereikt of tot het budget van de portefeuille is uitgeput.

Heb ik een kleine of een middelgrote onderneming?


Weet u niet 100 procent zeker of je een kleine of een middelgrote onderneming hebt? Dan heldert dit schema dat op. De officiële grootte van je kmo hangt af van je:

 

aantal werknemers
omzet
balanstotaal


Een overzicht:

      werknemers    omzet         balanstotaal
kleine onderneming    < 50 VTE*    < of = € 10.000.000    of    < of = € 10.000.000
middelgrote onderneming    < 250 VTE*    < of = € 50.000.000    of    < of = € 43.000.000
 

* VTE = voltijdsequivalent. Eén VTE is één voltijdse werkenemer, twee halftijdse, enz.

Kom je niet in aanmerking voor de KMO-portefeuille?

Betaal je opleiding met opleidingscheques

Opleidingscheques.jpg

Wat zijn opleidingscheques?

Volg je een opleiding via opleidingscheques, dan betaal je maar de helft van je inschrijvingsgeld en cursusmateriaal. De Vlaamse overheid betaalt de andere helft. 

 

  • Elk kalenderjaar kan je voor maximum 250 euro opleidingscheques aankopen. Er zijn cheques van 5, 10 en 25 euro. 
  • Je kan je inschrijvingsgeld en cursusmateriaal betalen met opleidingscheques.