icon-shop-cart.svg
logo.svg
logo.svg
icon-lookinglass.svg
banner-esf-lab9.png

Uitdagende en haalbare loopbanen bij Lab9

 

Alle Lab9 medewerkers die dagelijks hun energie en enthousiasme delen binnen hun job, zijn zeer belangrijk voor Lab9 en Online Grafics. Zij vormen de kracht van de moter van de firma. In dat opzicht en rekening houdend met een snel veranderende markt, hechten we veel belang aan het versterken van onze interne organisatie en van onze medewerkers. Daarom organiseerden we in het voorjaar 2017 een bevraging bij onze medewerkers.

 

Uit die bevraging zijn een aantal verbetermogelijkheden naar boven gekomen. Omdat we onze medewerkers centraal stellen in onze werkomgeving, zijn we ingegaan op de oproep van ESF, het Europees Sociaal Fonds, om te investeren in een duurzaam loopbaanbeleid. We dienden een HR project in en kregen eind juni 2017 de melding dat ons project is goedgekeurd en dat we aan de slag kunnen! Dankzij de financiële steun van de Europese Unie kunnen we aan ons project een stevige onderbouw geven, welke op lange termijn zijn positief effect zal hebben op onze organisatie.

 

  • Bijdrage vanuit ESF: 32.000 euro
  • Bijdrage vanuit VCF: 48.000 euro

Ons project 'Uitdagende en haalbare loopbanen bij Lab9' heeft vijf pijlers:

 

  • Duidelijkheid en transparantie in de manier waarop het bedrijf geleid wordt en wat er precies van onze medewerkers verwacht wordt. Met het uitwerken van een comptentiebeleid en competentieprofielen willen we deze functieverwachtingen voor de medewerkers scherp stellen.
  • Een verdere uitwerking van de manier waarop we deze verwachtingen zullen opvolgen en bespreken.
  • Aanbod van groeikansen en –perspectieven op vlak van competenties en zelfontwikkeling. Hierin willen we een duidelijk beeld krijgen op de mogelijke groeipaden binnen onze organisatie, waarbij het voor elke medewerker mogelijk wordt om een persoonlijk ontwikkelingsplan op te stellen.
  • Een geïntegreerd opleidingsbeleid waarin alle medewerkers optimaal willen kunnen begeleiden in hun verdere groei en het verwezenlijken van hun ambities.
  • Aandacht voor de manier waarop we nieuwe medewerkers kunnen aantrekken, selecteren en optimaal kunnen begeleiden bij hun opstart in onze organisatie.

Om dit project uit te werken doen we een sterk beroep doen op de medewerking van onze medewerkers om ons beleid vorm te geven. We zitten regelmatig samen met werkgroepen om ons over bovenstaande thema’s te buigen en om concrete stappen uit te werken, te testen en te implementeren.