icon-lookinglass.svg
icon-lookinglass.svg
logo.svg
logo.svg
logo.svg
icon-lookinglass.svg

Hersteldienst

Lab9 is Premium Service Provider met eigen Apple Certified Engineers in onze winkels in Aalst, Brugge, Ieper, Kortrijk en Roeselare. Je kan bij ons terecht voor de herstelling van je iPhone, iPad, Mac en accessoires.

 

Bij een Apple Service Provider als Lab9 ben je zeker van de kwaliteit van een herstelling en heb je de garantie dat uitsluitend originele Apple onderdelen gebruikt worden. Mocht het dus eens fout gaan met één van je Apple producten, word je bij Lab9 snel en vakkundig geholpen.

Suivez la progression de votre réparation

Status van je herstelling

 

Via dit formulier kan je de status van je toestel opvragen tijdens de herstelling. Dit is mogelijk ongeveer een uur nadat je toestel bij ons binnengebracht werd.

 

Om de status op te vragen moet je je e-mailadres en servicebonnummer invullen. Dit nummer vind je rechts bovenaan op je servicebon.

 

 

 

 

 

 

Is je toestel in herstelling bij onze business afdeling? Contacteer ons dan voor meer info op 056 25 55 11 of via info@lab9.be.

cert-psp-black.svg

Als Apple Premium Service Provider voldoet Lab9 aan de strenge eisen die Apple aan een hersteldienst stelt. Dit betekent dan ook dat Lab9 goedgekeurd en aanbevolen wordt door Apple. Onze gecertificeerde technici helpen je bij het opsporen van hardware- of softwareproblemen.

 

Ze dragen zorg voor de herstelling van je Mac, iPad, iPhone, iPod en rand-apparatuur zowel binnen als buiten de garantieperiode en gebruiken uiteraard enkel originele Apple onderdelen.

Indien nodig wordt je Apple product vakkundig hersteld, waarbij alles in het werk gesteld wordt om de hersteltermijn tot een minimum te beperken. Zo kan je snel terug aan de slag. Bij Lab9 kan je dus je toestel met een gerust hart achterlaten en rekenen op een perfecte herstelling of interventie.

 

Alle Apple hardware wordt in onze winkels in Aalst, Brugge, Ieper, Kortrijk en Roeselare ter plaatse hersteld. Zo kan de duur van de herstelling zo kort mogelijk gehouden worden.

icon-repair.svg

Praktisch
 
“Ik heb een probleem met mijn Apple toestel. Kan ik bij Lab9 terecht?”
Onze eigen hersteldienst behandelt alle Macs, iPads, iPhones en iPods. Ook toestellen die elders zijn aangekocht. Wij geven echter steeds voorrang aan herstellingen van toestellen die bij Lab9 gekocht werden. Toestellen die over een AppleCare beschikken hebben ook altijd voorrang op de andere herstellingen.
 
“Hoe gaat Lab9 te werk bij een herstelling?”
Is je toestel nog in garantie, dan worden er geen bestekkosten aangerekend. Buiten garantie wordt een bestekkost van € 50 aangerekend.


Er  wordt steeds een grondige diagnose uitgevoerd. Zo kan bepaald worden wat het probleem is en welke onderdelen er eventueel dienen vervangen te worden. Als je toestel binnen garantie is, wordt de herstelling onmiddellijk uitgevoerd.


Is het toestel buiten garantie, dan wordt eerst de kost voor de eventuele herstelling meegedeeld. Als je hier mee instemt, dan worden de bestekkosten in deze herstelling verrekend.


Als je beslist om de herstelling niet uit te voeren en je koopt een nieuw toestel in onze winkel, dan worden de bestekkosten in mindering gebracht bij aankoop van je nieuw toestel. Dit kan tot maximaal 14 dagen na opmaak van het bestek.
 
“Hoe lang duurt een herstelling?”
Een herstelling duurt gemiddeld tussen de drie en vijf werkdagen, afhankelijk van het type toestel en de aard van het defect. Hou er rekening mee dat je je toestel een tijdje zult moeten missen. Indien je toestel bij ons gekocht werd, dan kan een vervangtoestel geregeld worden voor de duur van de herstelling, afhankelijk van de beschikbaarheid hiervan.

Garantie:
 
Onverminderd de wettelijke garantie inzake verborgen gebreken voorzien in de art. 1641 B.W. tot 1649 B.W. en de bepalingen van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, is enkel garantie van toepassing zoals vermeld op de waarborgkaart van het aangekochte toestel, die integraal deel uit maakt van de verkoopsovereenkomst. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking bedraagt de garantietermijn 24 maanden voor particuliere klanten en 12 maanden voor professionele klanten (aankoop op factuur). In elk geval verliest de koper zijn recht op garantie, indien er wijzigingen worden aangebracht aan het geleverde goed of indien hij niet dadelijk melding maakt van het gebrek. De garantie bestaat op basis van "carry-in", zonder terbeschikkingstelling van een vervangtoestel, tenzij anders overeen gekomen.
 
 
Algemene servicevoorwaarden:
 
De klant wordt verondersteld een reserve kopie van zijn bestanden te hebben. Indien data verloren zou gaan tijdens een herstelling, dan kan dit geen aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding vanwege de klant of een annulering van de overeenkomst. Lab9 kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor dataverlies tijdens een herstelling of interventie. De klant is verantwoordelijk voor eigen back-ups.
 
De herstelling van eventuele bijkomende defecten die tijdens de diagnose/herstelling opduiken, zullen in een extra bestek worden meegedeeld indien dit niet het geval was in het initiële bestek. Lab9 is in geen geval aansprakelijk voor het vaststellen van deze bijkomende defecten en/of voor defecten die door de klant niet gemeld werden bij het aanbieden van het toestel.
 
Indien bij diagnose blijkt dat een defect ontstaan is door eigen toedoen of foutief gebruik, zal steeds de gebruikelijke diagnosekost worden aangerekend. Ook indien het toestel zich nog binnen de garantieperiode bevindt.
 
Bij een defect door eigen toedoen of foutief gebruik vervalt de garantie.
 
Goederen die voor herstelling werden binnengegeven, dienen binnen een termijn van 3 maanden na datum van kennisgeving door Lab9 dat deze hersteld zijn, afgehaald te worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Enkel de originele service- of orderbon geldt als bewijs en dient voorgelegd te worden bij afhaling van het betreffende goed. Indien de termijn van 3 maanden overschreden wordt, worden de goederen definitief en onherroepelijk eigendom van Lab9, zonder voorafgaandelijke kennisgeving en zonder dat de klant aanspraak kan maken op een vergoeding of schadeclaim.

 

Via het servicekanaal omgeruilde toestellen (iPhone / iPod / iPad) kunnen samengesteld zijn uit nieuwe en/of eerder gebruikte onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid gelijk zijn aan nieuwe onderdelen. Op een vervangend onderdeel of product of een gerepareerd Apple-product is de resterende garantieperiode van het Apple-product van toepassing of een periode van negentig dagen gerekend vanaf de datum van de vervanging of reparatie, indien dit een langere dekking biedt.