icon-lookinglass.svg
icon-lookinglass.svg
logo.svg
logo.svg
logo.svg
icon-lookinglass.svg

Meld je herstelling aan

Is je Apple toestel defect of ondervind je problemen ermee? Hier kan je dit melden aan de technische dienst in onze winkels, die een servicebon met een servicebonnummer voor je zullen opmaken. Na ontvangst van deze servicebon via mail, kan je hiermee (servicebonnummer volstaat) terecht in onze winkels en zo alvast wat tijd uitsparen. Hieronder vind je een aantal tips om je toestel vlot te kunnen aanmelden.

1. Maak voor je met je toestel naar de winkel komt een reservekopie. We gaan steeds met de grootste zorg om met je toestel en je data. Lab9 kan echter in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verlies van data.

 

2. Is je toestel niet bij Lab9 gekocht, dan zullen wij het originele aankoopbewijs nodig hebben voor een herstelling binnen garantie.

3. Zorg dat je al je logingegevens bij de hand hebt. Deze zijn in de meeste gevallen nodig om je toestel te kunnen testen en een correcte diagnose te stellen.

 

4. Schakel FInd my iPhone / iPad / Mac uit. Als dit nog actief is, dan kan geen herstelling uitgevoerd worden op je toestel.

Om je een herstelling aan te melden, moet je het serienummer van je toestel opgeven. Hier lees je waar je dat kan vinden.

Garantie:
 
Onverminderd de wettelijke garantie inzake verborgen gebreken voorzien in de art. 1641 B.W. tot 1649 B.W. en de bepalingen van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, is enkel garantie van toepassing zoals vermeld op de waarborgkaart van het aangekochte toestel, die integraal deel uit maakt van de verkoopsovereenkomst. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking bedraagt de garantietermijn 24 maanden voor particuliere klanten en 12 maanden voor professionele klanten (aankoop op factuur). In elk geval verliest de koper zijn recht op garantie, indien er wijzigingen worden aangebracht aan het geleverde goed of indien hij niet dadelijk melding maakt van het gebrek. De garantie bestaat op basis van "carry-in", zonder terbeschikkingstelling van een vervangtoestel, tenzij anders overeen gekomen.
 
 
Algemene servicevoorwaarden:
 
De klant wordt verondersteld een reserve kopie van zijn bestanden te hebben. Indien data verloren zou gaan tijdens een herstelling, dan kan dit geen aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding vanwege de klant of een annulering van de overeenkomst. Lab9 kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor dataverlies tijdens een herstelling of interventie. De klant is verantwoordelijk voor eigen back-ups.
 
De herstelling van eventuele bijkomende defecten die gedurende de diagnose en/of herstelling opduiken, zullen in een extra bestek worden meegedeeld en zijn dus niet in de oorspronkelijk vermelde prijzen inbegrepen.
 
Indien bij diagnose blijkt dat een defect ontstaan is door eigen toedoen of foutief gebruik, zal steeds de gebruikelijke diagnosekost worden aangerekend. Ook indien het toestel zich nog binnen de garantieperiode bevindt.
 
Bij een defect door eigen toedoen of foutief gebruik vervalt de garantie.
 
Goederen die voor herstelling werden binnengegeven, dienen binnen een termijn van 3 maanden na datum van kennisgeving door Lab9 dat deze hersteld zijn, afgehaald te worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Enkel de originele service- of orderbon gelden als bewijs en dienen voorgelegd te worden bij afhaling van het betreffende goed. Indien de termijn van 3 maanden overschreden wordt, worden de goederen definitief en onherroepelijk eigendom van Lab9, zonder voorafgaandelijke kennisgeving en zonder dat de klant aanspraak kan maken op een vergoeding of schadeclaim.