Ben je van plan een nieuwe iPhone, iPad of Apple Watch te kopen? Een ongelukje is snel gebeurd.
Daarom biedt Lab9 je de mogelijkheid om je nieuwe toestel binnen de 7 dagen
na aankoop te verzekeren via het Lab9 ProtectPlan.

De verzekeringstussenpersoon is Aftersales Group. Lab9 is de aanbieder van het Lab9 ProtectPlan.

Lab9 ProtectPlan. Service verzekerd.
De verzekeraar is Atlas Insurance PCC.

 


Lab9 ProtectPlan.
Service verzekerd.

 

Ben je van plan een nieuwe iPhone, iPad of Apple Watch te kopen? Een ongelukje is snel gebeurd. Daarom biedt Lab9 je de mogelijkheid je nieuwe toestel te verzekeren via het Lab9 ProtectPlan. Dit kan tot 7 dagen na aankoop van je nieuwe toestel. 


Wat is gedekt?

 

✅  Ongeval schade als gevolg van val-, klem-, stoot- en/of vochtschade. Uw verzekerde apparatuur en accessoires zullen worden gerepareerd of vervangen door vervangende apparatuur van gelijke functionaliteit.

✅  Diefstal uit een afgesloten ruimte met braak. Uw verzekerde apparatuur en accessoires zullen worden vervangen door vervangende apparatuur van gelijke functionaliteit.

✅  Beroving met geweld of onder bedreiging van geweld. Uw verzekerde apparatuur en accessoires zullen worden vervangen door vervangende apparatuur van gelijke functionaliteit.

✅  Accessoires zijn mee verzekerd tot een maximale waarde van € 150,- in totaal, voor accessoires beschadigd of gestolen op hetzelfde moment als de verzekerde apparatuur.

✅  Wereldwijde dekking. De dekking geldt ook tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland.

✅  Franchise. In tegenstelling tot de meeste verzekeringen is er geen franchise van toepassing. De hele schade wordt vergoed.

 

Voor een volledig overzicht van de dekking verwijzen we u naar het IPID-formulier en de Algemene Voorwaarden.


Wat is niet gedekt?

 

  Verlies of verdwijning van het verzekerde apparaat.

  Diefstal of beroving zonder braak en/of (bedreiging met) geweld, inclusief zakkenrollen en gauwdiefstal.

  Cosmetische schade aan verzekerde apparatuur, zoals krassen, schrammen en deuken, die de normale functionaliteit niet beïnvloeden.

  Schade veroorzaakt door slijtage, waaronder slijtage van de batterij.

  Schade aan apparatuur die in een eerdere instantie is gerepareerd door een partij die daartoe niet officieel is geautoriseerd door Apple.

  Schade ontstaan door nalatigheid, in het bijzonder het buiten achterlaten van de apparatuur bij slechte weersomstandigheden, het onbeheerd achterlaten van het Verzekerde en het achterlaten van het verzekerde apparaat in een publiek toegankelijke ruimte die niet is afgesloten.

  Schade die met opzet door de verzekerde, of door derden met toestemming van de verzekerde, is toegebracht.

 

Voor een volledig overzicht van de dekking verwijzen we u naar het IPID-formulier en de Algemene Voorwaarden.


Wat moet je doen bij diefstal met braak en/of geweld of opzettelijke schade?

 

01  Binnen 72 uur na ontdekking een proces-verbaal laten opmaken door de politie of indien die termijn onhaalbaar is, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk een proces-verbaal laten opmaken bij de politie.

 

02  Binnen 72 uur na ontdekking melden bij Aftersales Group of indien die termijn onhaalbaar is, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na ontdekking melden bij Aftersales Group door te bellen naar 078 15 63 73, of als u in het buitenland bent op het nummer +32 78 15 63 73. Het proces-verbaal meld je aan Aftersales Group via mail: lab9@aftersalesnl.nl Vermeld daarin zeker het polisnummer van je verzekering dat je op je polisblad vindt.

 

03  Daarna ontvang je een mail van Aftersales Group waarin je claim goed- of afgekeurd wordt. Neem die mail en (indien mogelijk) ook het toestel mee naar de Lab9-winkel om snel geholpen te worden.


Wat moet je doen bij schade door ongeval of een materiaal- of fabricagefout?

 

01  Binnen de 14 dagen na de ontdekking van het ongeval of een materiaal- of fabricagefout of indien dit niet mogelijk is, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk de verzekeringsmaatschappij bellen op het nummer 078 15 63 73. Vermeld daarin zeker het polisnummer van je verzekering dat je op je polisblad vindt.

 

02  Daarna ontvang je een mail van Aftersales Group waarin je claim goed- of afgekeurd wordt. Neem die mail en het toestel mee naar de Lab9-winkel om zo snel mogelijk geholpen te worden.

 

 

 

 

 

Algemene informatie over het Lab9 ProtectPlan:
01  De Lab9 verzekering (hierna genoemd: Lab9 ProtectPlan) is een product van Atlas Insurance PCC Ltd, een vennootschap naar Maltees recht met maatschappelijk zetel te 47-50 Ta’ Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta. Atlas Insurance PCC is geautoriseerd door de Maltese Financial Services Authority, Notabile Road, Ħ’Attard BKR 3000, Malta, Tel.: +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601). Zij handelt in België onder de vrijheid van dienstverrichting en is ingeschreven bij de Nationale Bank van België onder nummer 2856 (NBB - Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be). Op het Lab9 ProtectPlan is het Belgisch recht van toepassing.
02  Het Lab9 ProtectPlan is een elektronicaverzekering tegen schade en bepaalde vormen van diefstal.
03  Voor een offerte van het Lab9 ProtectPlan kun je terecht in een van de Lab9 verkooppunten, uiterlijk 7 dagen na aanschaf van je apparatuur bij Lab9.
04  Het Lab9 ProtectPlan geldt voor een minimale looptijd van 1 jaar. De polis wordt stilzwijgend verlengd tenzij deze tijdig wordt opgezegd. Hierbij geldt voor de verzekeraar een opzegtermijn van minimaal 3 maanden voor de hoofdvervaldag. Voor jou geldt een opzegtermijn van 14 dagen en na afloop van het eerste jaar mag jij de polis iedere maand opzeggen.
05  Atlas Gemini zal al het mogelijke doen om u van een perfecte, professionele en betrouwbare service te voorzien. Indien u onverhoopt een klacht heeft over deze service kunt u deze te allen tijde melden bij de Ombudsman voor Verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, België, 0032 (2)5475871, info@ombudsman.be. Uiteraard kunt u uw klacht ook melden bij Aftersales Group BV, die handelt in naam van Atlas Gemini als administrateur van de polis. U kunt contact opnemen met Aftersales Group via de telefoon op 078 15 63 73, of per e-mail op Lab9@Aftersalesnl.nl. Het postadres van Aftersales Group is: Achter de Tolbrug 151 5211 SM ’s-Hertogenbosch Nederland
06  De verzekeraar is Atlas Insurance PCC. De verzekeringstussenpersoon is Aftersales Group. Lab9 is de vrijgestelde nevenverzekeringtussenpersoon.

07  Het is heel belangrijk dat je het IPID-formulier en de algemene voorwaarden doorneemt voor het afsluiten van het Lab9 ProtectPlan. Beide formuleren liggen klaar in de winkel en kan je hieronder alvast downloaden.

Algemene Voorwaarden Lab9 ProtectPlan
IPID-formulier Lab9 ProtectPlan

08  Atlas Insurance PCC Limited is de drager van het risico. Atlas Insurance PCC Limited (Hierna “Atlas”) is een verzekeringsmaatschappij opgericht in Malta (registratienummer C 5601) en wordt gereguleerd door de Malta Financial Services Authority. Atlas Insurance PCC Limited is gevestigd op 47-50 Ta’ Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta. Atlas Insurance PCC handelt in België onder de vrijheid van dienstverrichting en is ingeschreven bij de Nationale Bank van België onder nummer 2856. Aftersales Group NV (Hierna “Aftersales”) treedt op als verzekeringstussenpersoon verantwoordelijk voor de premie-incasso, administratie, claim validatie en claim fulfilment. Aftersales is een vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te 151 Achter de Tolbrug, 5211 SM ’s-Hertogenbosch, Nederlands. Zij is ingeschreven bij de Nederlandse toezichthouder AFM onder nummer 12042867. Zij is toegelaten om activiteiten uit te oefenen in België onder de vrijheid van dienstverrichting en ingeschreven bij de FSMA onder nummer 12042867. Lab9 treedt op als vrijgestelde nevenverzekeringstussenpersoon.

 

 

Veelgestelde vragen en antwoorden

 

Ja, je moet op het moment van de registratie minstens 18 jaar oud zijn én je hoofdverblijfplaats in België hebben tijdens de verzekerde periode. 

Ook als je je toestel niet bij Lab9 gekocht hebt, kunnen we je toestel verzekeren op voorwaarde dat het toestel op het moment van registratie niet beschadigd, verloren of gestolen is.

Vanaf de succesvolle registratie van de verzekering van het toestel bij Lab9, ten laatste 7 kalenderdagen na de aankoop van het toestel, op voorwaarde dat het toestel op het moment van registratie niet beschadigd, verloren of gestolen is én alle gegevens die je aan Lab9 verstrekt accuraat, correct en volledig zijn. De accessoires die gelijktijdig aangeschaft worden met het verzekerde toestel (zoals o.a. hoesjes en screen protectors) met een maximum van 150 euro én op dezelfde factuur staan, zijn ook verzekerd.

De maandelijkse premie blijft gelijk en is afhankelijk van de verkoopprijs van het toestel. Dit bedrag wordt meegedeeld in de winkel. De maandelijkse premie wordt betaald via domiciliëring op het rekeningnummer dat je ons meedeelt.​

Er geldt een minimum initiële verzekerde periode van 12 maanden vanaf de aanvangsdatum die vermeld staat op het polisblad. Na afloop van deze periode wordt de verzekering steeds stilzwijgend verlengd. De maximaal verzekerde periode is 60 maanden vanaf de aanvangsdatum die vermeld staat op het polisblad.​

Je bent verzekerd in België en in het buitenland, als je je hoofdverblijfplaats in België hebt.​

Je hebt het recht om je verzekeringspolis te annuleren binnen 14 dagen na de aanvangsdatum die vermeld staat op het polisblad. Na ontvangst van je annuleringsverzoek wordt de reeds betaalde premie voor de verzekeringsperiode na de inwerkingtreding van de annulering terugbetaald.

Je kan je verzekering op elk moment in de maand beëindigen na de initiële verzekeringsperiode van 12 maanden. Meld dit minimaal 14 dagen op voorhand. Als je je verzekering na 12 maanden wil beëindigen, meld je dit dus ten laatste 14 dagen voor het einde van maand 12.


Je kan je verzekering beëindigen door een mail te sturen naar lab9@aftersalesnl.nl of door een aangetekende brief te sturen naar Aftersales Group, Achter de Tolbrug 151, 5211SM, Den Bosch, Nederland. Vermeld in de mail of de aangetekende brief het polisnummer dat je op het polisblad vindt. Vanaf dat moment wordt de domiciliëring stopgezet.

Verzekerde toestellen en accessoires worden hersteld of vervangen door een vervangend apparaat met gelijkwaardige functionaliteit. Een vervangend apparaat kan zowel nieuw als gereviseerd zijn.

Je bent verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van de wijziging in adres- en bankgegevens én het e-mailadres. Dit kan je door een mail te sturen naar lab9@aftersalesnl.nl

Een medewerker kan je er alles over vertellen. Je kan ook een mail sturen naar lab9@aftersalesnl.nl of bellen naar 078 15 63 73.

AppleCare voor iPad staat los van de rechten van en is een aanvulling op de wettelijke garantie. Je hebt 2 jaar lang recht op complete ondersteuning van Apple en je profiteert van extra mogelijkheden voor reparatie van je hardware. 

Ondersteuning
Je kan bij Lab9 profiteren van gratis one-to-one-sessies over je iPad. Bovendien kan je rechtstreeks vragen stellen aan Apple over een brede waaier aan onderwerpen, waaronder iPad-apps van Apple, iPadOS en iCloud. Dit kan telefonisch of via internet.

Hardwareservice
De hardwareservice geldt voor materiaal- en fabricagefouten (van de iPad en de accessoires van het merk Apple in de originele verpakking) en wanneer de maximumcapaciteit van de iPad-batterij kleiner is dan 80%. Tijdens de herstelling krijg je van Lab9 een vervangtoestel.